مقاله تعيين الگوي بهينه کشت به روش برنامه ريزي خطي و بررسي راه کارهاي مصرف بهينه آب کشاورزي در شهرستان کازرون

ی از متن مقاله تعيين الگوي بهينه کشت به روش برنامه ريزي خطي و بررسي راه کارهاي مصرف بهينه آب کشاورزي در شهرستان کازرون : تعداد صفحات:10 چکیده: بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در ایران و از جمله درشهرستان کازرون باعث تخریب این منابع و افت شدید آبهای زیرزمینی شده است از آنجا که کشور ما دارای منابع آبی بسیار محدود با نزولات جوی متوسط حدود 240 میلی متر در سال می باشد که در آن میانگین تبخیر دو برابر بیشتر از میانگین بارندگی است و نیز با توجه به افزایش جمعیت و کمبود منابع آب قابل استفاده نیاز فراوانی به ارائه راهکارهای عملی و مدیریتی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی وجود دارد دراین مطالعه با توجه به تنوع کشت محصولات زراعی مختلف در کازرون و با توجه به اط

مقاله چارچوبي براي انتقال از معماري سيستم هاي قديمي به معماري سرويس گرا SOA

ارد بخشی از متن مقاله چارچوبي براي انتقال از معماري سيستم هاي قديمي به معماري سرويس گرا SOA : محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): ایوب بازیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونزهرا خاکسبز – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار چکیده: بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در ایران و از جمله درشهرستان کازرون باعث تخریب این منابع و افت شدید آبهای زیرزمینی شده است از آنجا که کشور ما دارای منابع آبی بسیار محدود با نزولات جوی متوسط حدود 240 میلی متر در سال می باشد که در آن میانگین تبخیر دو برابر بیشتر از میانگین بارندگی است و نیز با توجه به افزایش جمعیت و کمبود منابع آب قابل استفاده نیاز فراوانی به

بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی

ی از متن بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی : تعداد صفحات:10 چکیده: بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در ایران و از جمله درشهرستان کازرون باعث تخریب این منابع و افت شدید آبهای زیرزمینی شده است از آنجا که کشور ما دارای منابع آبی بسیار محدود با نزولات جوی متوسط حدود 240 میلی متر در سال می باشد که در آن میانگین تبخیر دو برابر بیشتر از میانگین بارندگی است و نیز با توجه به افزایش جمعیت و کمبود منابع آب قابل استفاده نیاز فراوانی به ارائه راهکارهای عملی و مدیریتی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی وجود دارد دراین مطالعه با توجه به تنوع کشت محصولات زراعی مختلف در کازرون و با توجه به اط