مقاله يک تقويت کننده ترارسانايي عملياتي ولتاژ پايين بر اساس وارونگرهاي گيت شناورتک ورودي

ارد بخشی از متن مقاله يک تقويت کننده ترارسانايي عملياتي ولتاژ پايين بر اساس وارونگرهاي گيت شناورتک ورودي : محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): امیر باغی رهین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،باشگاه پژوهشگران جوان ، تبریز،ایراناکبر طهماسبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،باشگاه پژوهشگران جوان ، تبریز،ایرانوحید باغی رهین – دانشگاه تبریز چکیده: دراین مقاله یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی کاملا تفاضلی OTA مبتنی بر وارونگرهای گیت شناور تک ورودی FGMOS Inverters پیشنهاد شده است این تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی با تکنولوژی m CMOS TSMC0.18 طراحی و شبیه سازی شده است. ولتاژ کاری این مدار 1v بود

مقاله بررسي محلول پاشي عصاره جلب دريايي مارمارين بررويعملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام کرچک در منطقه آذربايجان غربي اروميه

از متن مقاله بررسي محلول پاشي عصاره جلب دريايي مارمارين بررويعملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام کرچک در منطقه آذربايجان غربي اروميه : برق ایران تعداد صفحات:6 چکیده: دراین مقاله یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی کاملا تفاضلی OTA مبتنی بر وارونگرهای گیت شناور تک ورودی FGMOS Inverters پیشنهاد شده است این تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی با تکنولوژی m CMOS TSMC0.18 طراحی و شبیه سازی شده است. ولتاژ کاری این مدار 1v بوده و بهره dc آن dB 31/2 می باشد فرکانس کاری بهره واحد حاصله برابر با 332MHz و حد فاز آن 85/3درجه است توان مصرفی آن 6/64W بوده و برای کاربردهای ولتاژ پایین و توان پایین LV/LP مناسب است.

مقاله ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه کارون توسط سه روش تنانت، منحني تداوم جريان و اسماخين

ارد بخشی از متن مقاله ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه کارون توسط سه روش تنانت، منحني تداوم جريان و اسماخين : محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): امیر باغی رهین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،باشگاه پژوهشگران جوان ، تبریز،ایراناکبر طهماسبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،باشگاه پژوهشگران جوان ، تبریز،ایرانوحید باغی رهین – دانشگاه تبریز چکیده: دراین مقاله یک تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی کاملا تفاضلی OTA مبتنی بر وارونگرهای گیت شناور تک ورودی FGMOS Inverters پیشنهاد شده است این تقویت کننده ترارسانایی عملیاتی با تکنولوژی m CMOS TSMC0.18 طراحی و شبیه سازی شده است. ولتاژ کاری این مدار 1v بود