مقاله بررسي مقاومت به شوري ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط تنش شوري حاصل از کلرور سديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت به شوري ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط تنش شوري حاصل از کلرور سديم :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در کشور ما آفتابگردان بعنوان یک زراعت تابستانه با دوره رشد و نمو نسبتا کوتاه در تناوب بعد از غلات پاییزه کشت م یشود مقاومت نسبی آفتابگردانی به شوری و خشکی چهار کربنه بودن توانایی تولید بالای آن درنواحی گرم و خشک و بالا بودن کارایی مصرف آب آن همگی باعث شده که بصورت گیاه مناسبی برای کشت درن واحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند محسوب گردد تنش شوری ممکن است اولین عامل تنش شیمیایی باشد که موجودات زنده در طول تکامل با آن مواجه شده اند اگر غلظت نمک به حدی باشد که باعث تقلیل پتانسیل آب به اندازه 0/05- تا 0/1- مگاپاسکال 0/5- تا 1- بار گردد به آن تنش ناشی از نمک گفته می شود. مشکلات شوری برای گیاهان عالی در اثر زیادی نمکهای سدیم به خصوص NaClو یا Na2SO4 می باشد که درخاکهای نواحی خشک و ساحلی و منابع اب سطحی و زیرزمینی گسترش یافته اند.

لینک کمکی