مقاله مقايسه سه رقم پياز خوراکي (رامهرمز،محلي بهبهان و پريماورا) از لحاظ درصد دو قلويي و مواد جامد محلول در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه سه رقم پياز خوراکي (رامهرمز,محلي بهبهان و پريماورا) از لحاظ درصد دو قلويي و مواد جامد محلول در خوزستان :

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور وا
رضا پورآذر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
مصطفی هنرمندیان – کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علفهای هرز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین رقم پیاز خوراکیAllium cepa L.)از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی برای حفظ راندمان تولید و جلوگیری از کاهش عملکرد با استفاده از شیوه های نوین کشت و کار و تولید همراه با کنترل ازت و سایر آلوده کننده ها, پژوهشی در سال های 89-88 در استان خوزستان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. دراین پژوهش تیمارها شامل ارقام پیاز (رقم بهبهان, رامهرمز و پریماورا) ودر 3 تکرار انجام گرفت. صفاتی از قبیل عملکرد, تاریخ تشکیل سوخ, وزن متوسط سوخ, قطر سوخ, درصد ماده خشک سوخ, درصد کل مواد جامد محلول سوخ و درصد سوخهای دو قلو مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزارMSTATC تجزیه آماری شده و با آزمون دانکن مقایسه میانگین ها صورت گرفت. نتایج نشان دادکه قطر متوسط سوخ , وزن متوسط سوخ و عملکرد در رقم پریماورا بیشتر از رامهرمز و بهبهان بود. درصد ماده خشک و درصد مواد جامد محلول در رقم بهبهان بیشتر از سایر ارقام بوده و به همین دلیل دوام انبارداری در این رقم بیشتر است. تاریخ تشکیل سوخ در رقم پریماورا , بهبهان و رامهرمز به ترتیب 22 اسفندماه, 19 فروردین ماه و 21 فروردین ماه می باشد

لینک کمکی