مقاله بررسي محلول پاشي الکل ها به عنوان روشي نوين در افزايش عملکرد گياهان دراقليم هاي خشک و نيمه خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي محلول پاشي الکل ها به عنوان روشي نوين در افزايش عملکرد گياهان دراقليم هاي خشک و نيمه خشک :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

محمدتقی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان دارویی
علی مهرآفرین – عضو هیئت علمی گروه کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی
حسنعلی نقدی بادی – استادیار گروه کشت وتوسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کرج
اسماعیل خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان دارویی

چکیده:

یافتن راهی نوین و مناسب برای افزایش عملکردکمی و کیفی گیاهان و همچنین مقاومت آنها در برابر عوامل محیطی و تغییرات اقلیمی از ضروریات تحقیق در علم کشاورزی است تولید پایدار محصولات کشاورزی نیازمند استفاده از نهاده هایی استکه بیشترین راندمان و در عین حال کمترین ضرر را برای سلامتی داشته باشند یکی از روشهای موثر کود دهی در سیستم های کشاورزی محلول پاشی کود ها و تغذیه برگی بوده که توسط آن می توان عناصر غذایی را درسریع ترین وقت ممکن دراختیار اندام هوایی گیاه قرا رداد الکل ها به صورت غیرفعال و ازطریق انتشار ساده از غشا جذب سلولهای گیاه می شوند گیاهان در شرایط تنش خشکی با بستن روزنه های خود باعث کاهش جذب CO2و کاهش میزان فتوسنتز می شوند با افزایش CO2 در گیاه میزان فتوسنتز و در نهایت عملکرد نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی