مقاله بررسي اثرات تغييرات اقليمي برپراکنش مراحل فنولوژي و ميزان اسانس آويشن خراساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات تغييرات اقليمي برپراکنش مراحل فنولوژي و ميزان اسانس آويشن خراساني :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

براتعلی غلامی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی فراوانی –

چکیده:

عوامل اکولوژیکی و اقلیمی مختلف از فاکتورهای بسیار مهمی هستند که می توانند برتوزیع گونه های گیاهی پوشش گیاهی, تنوع زیستی و خصوصیات مختلف بیولوژیکی و کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی تاثیر گذار باشند گیاهان مناطق کوهستانی نسبت به این تغییرات سریعتر واکنش نشان داده و محیط رشد خود را تغییر میدهند و دربسیاری از مواقع مراحل فنولوژی گونه زودتر شروع و در نهایت طول دوره رشدی آنها کاهش می یابد گونه های مختلف جنس آویشن Thymus به دلیل داشتن ماده موثره تیمول و کارواکرول بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و امروزه در درمان و ساخت بسیاری از داروها و موادبهداشتی و یا بعنوان طعم دهنده مواد غذایی کاربرد وسیعی دارند به منظور بررسی نقش تغییرات عوامل اقلیمی برتوزیع جغرافیایی مراحل رشد و نموی و میزان اسانس آویشن خراسانی سه رویشگاه مختلف در استان خراسان رضوی جهت مطالعه انتخاب گردید.

لینک کمکی