مقاله اثرات بيابانزدايي بر وضعيت اقتصادي– اجتماعي روستاي ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات بيابانزدايي بر وضعيت اقتصادي– اجتماعي روستاي ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان :

تعداد صفحات:6

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثرات برنامه های بیابان زدایی بر توسعه اقتصادی –اجتماعی روستای ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان می باشد. روستای ام الدبس تا چهار دهه گذشته در معرض طوفانهای شدید قرار داشته که این وضعیت در اثر تخریب پوشش گیاهی در نیم قرن اخیر به اوج خود رسیده است. این طوفان ها پیامدهایی چون تخریب اراضی کشاورزی, مهاجرت روستائیان, آلودگی هوا و در نتیجه بیماریهای تنفسی و چشمی, افزایش تصادفات به دلیل بروز پدیده گرد و غبار, مشکلاتی برای پروازهای هوایی و به خطر انداختن حیات اجتماعی را به دنبال داشته است . در سال 1347 فعالیت های بیابان زدایی با هدف برطرف کردن مشکلات فوق در سطح استان آغاز گردیده است. مطالعه حاضر با استفاده از دو روش اسنادی و میدانی و توزیع پرسشنامه در بین روستاییان ام الدبس انجام شده است . مهمترین دستاوردهای مثبت اقتصادی – اجتماعی زیست محیطی و اکولوژیکی عملیات انجام شده از دید روستائیان, حفاظت این روستا و گسترش جنگل های موجود, کاهش خسارت های اقتصادی, کاهش تصادفات و خطرات ناشی از غبار, آلودگی هوا, کاهش بیماریهای تنفسی و چشمی, افزایش اراضی کشاورزی, ایجاد اشتغال, بهره برداری اقتصادی از جمله چرای دامها و استفاده از چوب درختان کشت شده در عرصه های تثبیت شده می باشد.

لینک کمکی