مقاله اثر مديريت بقاياي گياهي و روشهاي توزيع کود نيتروژن با مقايسه مصرف سوخت سه روش خاکورزي در توليد کلزا در سامان استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر مديريت بقاياي گياهي و روشهاي توزيع کود نيتروژن با مقايسه مصرف سوخت سه روش خاکورزي در توليد کلزا در سامان استان چهارمحال و بختياري :

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
کیوان محمدی دشتکی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی روش های مدیریت بقایای گیاهی و مقایسه انرژی سه روش خاک ورزی و توزیع کود نیتروژن برای تولید کلزا, آزمایشی در سال زراعی89-88 در منطقه سامان واقع در استان چهار محال و بختیاری اجرا شد . این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام گردید. تیمار اصلی شامل روش های مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح مخلوط کردن کامل بقایا, سوزاندن بقایا و حذف کامل بقایا و تیمار فرعی خاک ورزی با سه تیمار (گاوآهن برگرداندار+دوبار دیسک, گاوآهن چیزل+دوبار دسیک و فقط دو بار دیسک) و تیمار فرعی فرعی شامل روشهای توزیع کود نیتروژن در سه سطح 50 +50و 25+50+25و 25+75 قرار گرفتند. صفات مورد اندازه گیری سطح برگ و روند تغییرات و سوخت مصرفی آنها بود . نتایج نشان داد که در تمامی سطوح مدیریت بقایا با گذشت زمان و رشد گیاه وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ, هر دو افزایش می یابند, که روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی از ابتدا بصورت خطی افزایش می یابد, در حالی که روند تغییرات سطح برگ پس از گذشت 28 روز بصورت خطی افزایش می یابد. و از نظر مصرف سوخت گاواهن برگرداندار نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت2001/8 مگاژول بر هکتار) که مربوط به تفاوت انرژی مالبندی بین تیمارها بود و همچ نین نتایج نشان داد که دیسک افست و گاوآهن چیزل به ترتیب با میانگین 3325 و 1147 مگاژول بر هکتار بیشترین و کمترین میزان انرژی استهلاکی برای انجام عملیات خاک ورزی در واحد سطح را داشتند

لینک کمکی