مقاله مقايسه نتايج آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوش آب از سدهاي خاکي ساخته شده در دره هاي تنگ-مطالعه موردي سد هاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه نتايج آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوش آب از سدهاي خاکي ساخته شده در دره هاي تنگ-مطالعه موردي سد هاله :

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
نازنین یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

معمولا برای طراحی تراوشی سدهای خاکی یک تحلیل تراوش دو بعدی در مقطع ماکزیمم و یا مقطع تیپ سد به جای تحلیل تراوشی سه بعدی انجام می گیرد دراین حالت شکل دره و نیز تغییر خصوصیات مصالح در راستای بعد سوم درنظر گرفته نمی شود دراین مقاله تراوش آب از بدنه و پی سد خاکی هاله بصورت سه بعدی به کمک نرم افزار SEEP/3D مورد ارزیابی قرارمیگیرد سپس به منظور تعیین میزان تفاوت ناشی از ساده سازی مسئله نتایج حاصله با نتایج حاصل از تحلیل دو بعدی بکمک نرم افزار SEEP/W و نیز نتایج بدست امده از رفتار نگاری از مجموعه ابزار دقیق نصب شده در بدنه و پی سد مقایسه می شوند نتایج نشان میدهد که نتایج تحلیلهای ناپایدار دو بعدی سه بعدی و نتایج بدست آمده از رفتار نگاری از حدود 60 روز پس از اولین آبگیری تطابق خوبی با یکدیگر پیدا می کنند.

لینک کمکی