مقاله مقايسه رفتار خطي و غيرخطي ديوارهاي برشي بالدار U,Z شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه رفتار خطي و غيرخطي ديوارهاي برشي بالدار U,Z شکل :

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علی خیرالدین – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

برای طراحی سازه های بلند بتن مسلح یکی ازروشهای مطمئن و قابل اطمینان به جهت مقابله با نیروهای جانبی استفاده از دیوارهای برشی در کنار قاب خمشی بتن آرمه می باشد دیوار برشی بتن مسلح با ایجاد سختی قابل توجه از جابجایی جانبی سازه م یکاهد و همچنین با جذب برش بسیار زیاد حتی پس از ترک خوردگی می تواند در باربری ثقلی نیز تاثیر گذار باشد تحلیل های گذشته نشان داده است که مدلهای بالدار دیوار برشی رفتار بهتری را نسبت به مدلهای مرسوم مستطیلی ارائه کرده اند دراین راستا دیوارهای برشی U شکل و Z شکل که جان آنها متصل به گوشه بال است مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است رفتار خطی آنها در سه ساختمان 12 , 16 و 20 طبقه منظم بررسی شده و میزان جابجایی جانبی و برش منفی آنها با هم مقایسه شده اند. در تحلیل غیرخطی این مدلها نیز به بررسی میزان مقاومت نهایی شکل پذیری و بار ترک خوردگی پرداخته شده است. این تحلیل ها بیانگر این نکته بوده است که اگر از دیورا برشی انتظار رفتاری غیرخطی باشد دیوار برشی U شکل نتایج مفید تری نسبت به مدل z شکل ارائه کرده است.

لینک کمکی