مقاله ثبت خودکار تخلفات راهنمايي مبتني بر شبکه هاي بينخودرويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ثبت خودکار تخلفات راهنمايي مبتني بر شبکه هاي بينخودرويي :

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارا
حسن ختن لو – استادیار گروه کامپیوتر, دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه بوعلی سینا, همد
جواد اکبری ترکستانی – استادیار گروه کامپیوتر, دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

حمل و نقل هوشمند به معنی استفاده از فناوریهای نوین به منظور ارتقا سطح ایمنی, کارایی و ارزانی حمل و نقل و مدیریت آن میباشد. آینده مدیریت و کنترل ترافیک بطور حتم به سمت سیستمهای هوشمند و کنترل خودکار پیش خواهد رفت. مدیریت و کنترل ترافیک با سیستم سنتی بسیار هزینهبر و دارای مشکلات فراوانی است. در این مقاله سیستمی را ارائه میدهیم, که به کمک شبکههای بینخودرویی, بتوان تابلوهای راهنمایی و رانندگی را به اطلاع رانندگان رساند و آنان را از محدودیتهای پیشروشان مطلع ساخت. سیستم پیشنهادی بر مبنای تابلوهای سبقت ممنوع و محدود کننده سرعت طراحی گردیده و چنانچه راننده بعد از مطلع شدن از محدودیتها, تخلف کند, بصورت خودکار تخلف مربوطه, ثبت و به نزدیکترین ایستگاه پلیس ارسال خواهد شد. با استفاده از سیستم پیشنهادی, نه تنها تخلفات راهنمایی از دید پلیس مخفی نمانده, بلکه باعث کاهش هزینه کنترل خواهد شد. سیستم پیشنهادی می تواند شروعی برای شکلگیری پلیس الکترونیک و حمل و نقل هوشمند باشد

لینک کمکی