مقاله ارزيابي توان حفاظت محدوده درياچه سد‎دز با رويکردهاي آمايش‎سرزمين و اکولوژي سيماي‎سرزمين و فرهنگ‎سازي حفاظت محيط‎زيست حفاظت از محيط‎زيست منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان حفاظت محدوده درياچه سد‎دز با رويکردهاي آمايش‎سرزمين و اکولوژي سيماي‎سرزمين و فرهنگ‎سازي حفاظت محيط‎زيست حفاظت از محيط‎زيست منطقه :

تعداد صفحات:13

چکیده:

این مطالعه به صورت موردی در حوزه آبخیز دریاچه سد دز انجام شد. تهیه نقشه‎های این مطالعه توسط نرم‎افزار Arc GIS 9.3x صورت گرفت. حوزه سد دز به مساحت 21/42093 هکتار در 75 کیلومتری شمال شرق شهرستانهای اندیمشک و دزفول در استان خوزستان واقع شده ‎است. محدوده حوزه مورد مطالعه از 252088 تا 280650 طول شرقی و 3610366 تا 3626800 عرض شمالی می‌باشد.ابتدا آمایش سرزمین به روش مخدوم در محدوده مطالعاتی اجرا گردید و نقشه یگان زیست‎محیطی و نقشه‎ی ارزیابی توان حفاظت محیط‎زیست طبق مدل مخدوم تهیه شد, که طبق آن مساحت 72/19299 هکتار معادل 8/45% از محدوده مورد مطالعه دارای توان حفاظت می‎باشد. سپس با استفاده از روش اکولوژی سیمای سرزمین, نقشه پهروها طبق تقسیمات نواحی پوشش گیاهی مشخص گردید و با توجه به گونه‎های حفاظت شده موجود در منطقه, نقشه پهروها برای کاربری حفاظت تهیه شد. حفاظت از دیدگاه اکولوژی سیمای سرزمین, مساحت 43/34516 هکتار معادل 82% از منطقه را در برمی‎گیرد. پس از آن, پیشنهاداتی در زمینه‎ی فرهنگ‎سازی حفاظت از محدوده مورد مطالعه و کنترل آلودگی آن ارائه گردیده است

لینک کمکی