مقاله ارزيابي تحمل چهار رقم گوجه فرنگي به شوري کلريد سديم با استفاده از فراسنجه هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تحمل چهار رقم گوجه فرنگي به شوري کلريد سديم با استفاده از فراسنجه هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيکي :

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

محسن شریفی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
پریسا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
حمید صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
مختار ذلفی باوریانی – رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشه

چکیده:

این مطالعه جهت ارزیابی تحمل چهار رقم Sj12, Sunseed 6189 pop , P.S calj N3 گوجه فرنگی زیرکشت عمده جنوب کشور در شرایط تنش شوری در سال 89 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 4 رقم به مورد اجرا گذاشته شد فاکتور مورد مطالعه در چهار سطح شوری, مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزان شوری از صفر شاهد به 150 mmol/L آب ابیاری سبب کاهش وزن خشک شاخساره وزن خشک ریشه, ارتفاع ساقه, قطر ساقه , تعداد برگ تعداد گل تعداد میوه و کلروفیل برگ طول و قطر میوه درهر چهار رقم گردید با افزایش شوری موجب افزایش TSS مواد جامد محلول در میوه در هر چهار رقم گردیدکه کمترین درصدکاهش عملکرد وزنخشک ریشه ارتفاع ساقه کلروفیل طول میوه قطر میوه وزنمیوه در رقم Sunseed 6189 مشاهده شد و همچنین کمترین درصد کاهش وزن خشک شاخساره قطر ساقه تعداد گل تعداد برگ تعداد میوه و موادجامد محلول در میوه در رقم Sj12 مشاهده شد.

لینک کمکی