مقاله يافتن نقاط بهينه شبکه آموزش پذير پردازش گفتار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يافتن نقاط بهينه شبکه آموزش پذير پردازش گفتار :

تعداد صفحات:8

چکیده:

تحقیقات زیادی درزمینه پردازش گفتار و تصویر در سطح دنیا انجام شده است تمامی این تحقیقات با تولید داده های عددی همراه بودند داده های تولید شده در آموزش شبکه های هوشمند مورد استفاده قرا رمیگیرند در برخی تحقیقات سعی بر پیدا کردن روشی برای تشخیص بهتر کلمات توسط سیستم بوده است دراین مقاله با داده کاوی داده های تولید شده روشی برای پیدا کردن بهترین داده تولیدی برای آموزش شبکه پیشنهاد می گردد. فرموله کردن مشخصه صوت و همچنین پیدا کردن نقاط اپتیموم فرمول بدست آمده ا زاهداف اصلی این مقاله می باشد دراین مقاله سعی شده تا روش پیشنهادی را با استفاده از نرم افزار ZIMPL پیاده سازی کند.

لینک کمکی