مقاله ارزيابي توان اکولوژيک براي توسعه توريسم گسترده (طبقه 2) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد مطالعه : شهرستان طارم استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان اکولوژيک براي توسعه توريسم گسترده (طبقه 2) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد مطالعه : شهرستان طارم استان زنجان :

تعداد صفحات:13

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اکولوژیکی نوین توسعه گردشگری صورت پذیرفت. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی با تعیین اهداف اصلی تحقیق, شناسایی وضعیت موجود, انتخاب مدل, ارزیابی قابلیت ها ,توان ها و تعیین واحدهای محیطی, تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها انجام پذیرفت. نتایج مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از مدل مخدوم و در محیط نرم افزاری Arc GIS9.2 نشان می دهد که وجود عواملی همچون خاک حاصلخیز_ اقلیم مطلوب_ پوشش گیاهی و جانوری متنوع سبب گسترش و توسعه گردشگری گسترده در اکثر منطقه مورد مطالعه گردیده است که بر اساس بررسی صورت گرفته وسعتی در حدود04/214594 هکتار از منطقه را به خود اختصاص داده است که این نتیجه نشان می دهد که بیش از 95 درصد منطقه قابلیت توسعه گردشگری گسترده را دارد

لینک کمکی