مقاله مطالعه موردي اندرکنش خاک و شمع در خاک ماسه اي متراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه موردي اندرکنش خاک و شمع در خاک ماسه اي متراکم :

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

فهیمه رفیعی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک مدرس دانشگاه مازندران
فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

در طراحی پی های عمیق از سهم بستر زیرپی گسترده برای انتقال بارهای ساختمان به لایه های مقاوم زمین درجهت اطمینان صرفنظر می گردد با این وجود در صورتی که سختی لایه هایی که شمع در آن نفوذ کرده با سختی لایه های زیرنوک شمع قابل مقایسه می باشد زمین زیرپی گسترده در تحمل بارها مشارکت خواهد داشت دراین حالت با به کارگیری یک روش تحلیلی مناسب م یتوان سهم مشارکت را برای گروه شمع ها و بستر زیرپی گسترده بطور جداگانه تعیین نمود. مقاله حاضر به مطالعه عملکرد مشترک شمع ها و زمین زیرپی گسترده در یک برج مسکونی در شهر بابلسر می پردازد. مطالعات ژئوتکنیک روی زمین مورد نظر نشان داد کهلایه های زمین تا عمق شناسایی شده عمدتا از نوع ماسه متراکم و بدون استعداد روانگرایی می ب اشند.

لینک کمکی