مقاله ارزيابي تنگناهاي سازمان هاي (NGOs) محيط زيستي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تنگناهاي سازمان هاي (NGOs) محيط زيستي استان گيلان :

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

میرمهرداد میرسنجری – استادیار و مدیر گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
سعید گنجعلی –
مهرداد خانمحمدی –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و ارزیابی مشکلات سازمان های غیر دولتی (NGOs) محیط زیستی در استان گیلان پرداخته شده است با توجه به موضوع, روش توصیفی-تحلیلی برای این تحقیق انتخاب شد. ابتدا کلیه اطلاعات لازم با تنظیم و پخش پرسشنامه بین سازمان های غیر دولتی محیط زیستی در استان گیلان گردآوری شده و سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون کای اسکوایر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از این است عمده مشکلات این تشکل ها در پنج طبقه 1- از لحاظ بودجه 2- مشکلات قانونی 3- حمایت مردم 4- حمایت دولت 5- نگرش مردم نسبت به NGOs قرار دارد و در این بین مشکلات مواجه از لحاظ بودجه از اهمیت بیشتری برخوردار است. 80% NGOs اذعان داشتند که از لحاظ بودجه بسیار در مضیقه بودند, 70% NGOs مورد مطالعه از لحاظ قانونی و ثبت با مشکلی مواجه نیستند, نیمی از سازمان های غیردولتی محیط زیستی معتقد بودند که حمایت دولت ضعیف و نیمی دیگر حمایت دولت را در حد متوسط و قابل تأمل (به خصوص در سال های اخیر) ارزیابی کردند, 80% اظهار داشتند حمایت مردم متوسط و به بالا است و60% از NGOs مورد بررسی عنوان کردند که نگرش مردم در حد خوب و قابل قبول می باشد که این مشکلات با حمایت منطقی دولت (مادی و معنوی) و سازمان های متولی به صورت قانونمند, سیستماتیک و متناسب با نقش هر کدام از سازمان های غیر دولتی محیط زیستی و با برنامه هایی جهت تشویق آن ها برای فعالیت های ترویجی (به صورتی که گام های مثبت برای مستقل شدن تشکل ها باشند) و تدوین آیین نامه اجرایی به منظور هماهنگی سازمان ها برای حمایت این تشکل ها حل خواهد شد.

لینک کمکی