مقاله تشخيص هويت کشته شدگان در حوادث غيرمترقبه با شناسايي اثر انگشت آنها و استفاده از نقاط ريز و شبکه عصبي چندلايه پرسپتروني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تشخيص هويت کشته شدگان در حوادث غيرمترقبه با شناسايي اثر انگشت آنها و استفاده از نقاط ريز و شبکه عصبي چندلايه پرسپتروني :

تعداد صفحات:8

چکیده:

سوانح و حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله سالیانه در تمام نقاط جهان جان صدها تن را می گیرد بنابراین یکی از اقدامات لازم در رویارویی با سوانح و بلایا مدیرتی امور کشته شدگان و تعیین هویت آنها می باشد از دیرباز نیاز به تشخیص هویت برا یانسان ها امری حیاتی بوده است یکی از راههای تعیین هویت افراد استفاده از خصوصیات ویژگیهای فیزیولوژیکی یا رفتاری بیومتریک است از میان بیومتریکها اثر انگشت از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده ودر اکثر کشورهای جهان از آن به عنوان یک روش کارامد بازشناسی و تشخیص هویت استفاده می شود دراین مقاله روشی جدید برای تعیین هویت کشته شدگان و حوادث غیرمترقبه و بحرانهای طبیعی با استفاده از مشخصه بیومتریکی اثر انگشت و با بهره گیری ازتکنیکهای پردازش تصویر و تشخیص الگو ارائه شده است برای تطبیق اثر انگشت از روش کوتاه ترین فاصله به همراه یک شبکه عصبی چند لایه پرسپترونی که براساس نقاط ریز کار می کند استفاده می شود.

لینک کمکی