مقاله بررسي اثر آرايش شمعهاي مايل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاري جانبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر آرايش شمعهاي مايل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاري جانبي :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مهران حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانکده عمران دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار

چکیده:

در این مقاله حالتهایی از گروه شمع ها و رفتا ر خاک اطراف آنها تحت بارگذاری جانبی با استفاده از مدلسازی فیزیکی و روش PIV Particle image velocimetry بررسی شده است رفتار متفاوت شمع ها در گروه با توجه به فاصله استقرار طول و زاویه آنها جابجایی و نوع تغییر شکل خاک را تحت تاثیر قرار میدهد دراین تحقیق 5 حالت برای مدلسازی شمع ها چهار مورد بصورت گروهی و یک مورد بصورت تک شمع به منظور مقایسه درنظر گرفته شده است گروه شمع ها در سه مورد با شمع مایل و یک حالت با شمع قائم مدلسازی و کلاهک شمع ها درهریک از حالات به اندازه 1 سانتی متر بارگذاری شدها ست با تحلیل عکسهای دیجیتال و بررسی نتایج حاصل از آن جابجایی های خاک اطراف شمع توسط بردارهای جابجایی مشخص گردیده است.

لینک کمکی