آلودگی محیط زیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 آلودگی محیط زیست دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آلودگی محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

آلودگی محیط زیست
آلودگی عبارت است از : وارد کردن مواد یا انرژی (مثلاً به صورت حرارت) به وسیله ی آدمی درمحیط زیست ؛ به طوری که درنتیجه ی این کار, منابع حیاتی یا سلامتی انسان درمعرض خطرقرارگیرد.ماده ی آلوده کننده وقتی به این نام موسوم می‌شود که مقدارآن درمحلی که نبایدموجودباشد نابه هنگام افزایش یابد؛ مثلاً فسفات ونیتروژن ازجمله موادمورد نیاز هرموجودزنده است. این مواد در فاضلاب های شهری (پاک کننده ها) و فاضلاب های کشاورزی ( به صورت کود) به مقدارزیادموجوداست ودرصورتی که به رودخانه ها ودریاچه ها ومخازن آب راه می یابند, باعث رشد سریع گیاهان آبزی از جمله جلبک ها می شوند, ازدیاد جلبک ها باعث کاهش اکسیژن آب,  نامناسب شدن محیط برای ماهیها , آلودگی آب وبالاخره مرگ آبزیان ومشکل شدن تصفیه ونامناسب شدن آب برای آشامیدن می شود. پس در این مثال ازدیاد نیتروژن وفسفر درمحلی که نباید موجودباشد, باعث آلودگی شده است.
یکی دیگر از آلوده کننده های محیط زیست آفت کشها هستند که برای از بین بردن آفت های کشاورزی وحشرات وسایر حیوانات موذی خانگی به کار برده می شوند.

لینک کمکی