بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.
این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:
مرحله اول ـ  بررسی مبانی نظری
مرحله دوم ـ  بررسی وضعیت موجود
مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی
مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی
روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت), و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه, مصاحبه و مشاهده انجام شده است.
‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود, تجارب کشورهای خارجی, بررسی مبانی نظری, تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح, که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است, دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی, الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی), و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی, پیش‌نیازها, مسیرهای اصلی, وضعیت پایلوت‌ها, و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم, الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه
تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز»  در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود, بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند, گام معکوس, یعنی تفکیک عمودی  یا برون‌سپاری, پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاکاپ, 2003 , ص 2).
موضوع کاهش تصدی‌گری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان, و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

 

فهرست منابع
- دبیرخانه تحقیقات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی. گزارش‌های طرح پژوهشی بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی, مجری: گروه کارشناسان ایران, 83-1382.
- Buehler, Stefan and Haucap, Justus. (July 2003). Strategic Outsourcing Revisited, Socioeconomic Institute, University of Zurich,Working Paper No. 0305.
- Hong Kong Government Efficiency Unit. (October 2003).  Serving the Community By Using the Private Sector: A general guide to outsourcing, Second Edition.
- Mengen, Markus. (2001). Information Systems Outsourcing and ASP in the Health Care Industry, Bayreuth Hospital University, Retrieved 13 Aug. 2003.

لینک کمکی