مقاله ارتباط بين گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمين

ارد بخشی از متن مقاله ارتباط بين گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمين : محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاژدر عنابی میلانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیعلیرضا ضیایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی چکیده: نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید گازهایی م

آناتومی پستان

ارد بخشی از متن آناتومی پستان : محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاژدر عنابی میلانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیعلیرضا ضیایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی چکیده: نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید گازهایی م

مقاله روشهاي محافظت از بتن کانال انتقال آب تالوار در برابر محيط سولفاته شديد

ارد بخشی از متن مقاله روشهاي محافظت از بتن کانال انتقال آب تالوار در برابر محيط سولفاته شديد : محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست تعداد صفحات:4 نویسنده(ها): صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاژدر عنابی میلانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیعلیرضا ضیایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقیاصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی چکیده: نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید گازهایی م