مقاله بررسي گونه هاي درختي و درختچه اي درمعرض خطر انقراض سه دره خان ، نژ و دولاما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي گونه هاي درختي و درختچه اي درمعرض خطر انقراض سه دره خان , نژ و دولاما :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

رقیه قناعت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمدعلی رجامند – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرعوامل اکولوژیکی برروی گونه های درختی و درختچه ای حوزه آبخیز خان, نژ, دولاما در جنوب غرب ارومیه که این بررسی در سال 1390 با وسعتی معادل 5307/3 هکتار انجام گرفت مطالعات انجام گرفته نشان داد کهدر منطقه مورد مطالعه 34 گونه درختی و درختچه ای شناسایی شد این گونه ها به 23 جنس و 15 تیره تعلق دارند متنوع ترین خانواده تیره گل سرخ با 8 جنس و 18 گونه می باشد با اندازه گیری تعدادی پارامترهای اکولوژیکی مربوط به مهمترین گونه های درختی و درختچه ای منطقه مورد مطالعه مشخص شد که جنسهای Amygdalus ,Salix,Acer,Pistacia بیشترین تاج پوشش را دارا می باشند گونه های شناسایی شده با توجه به لیست کتاب Red book مشخص گردید که 4 گونه ا زمجموع 34 گونه تحت نابودی و انقراض قرار دارد و با توجه به تعبیر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت لازم است که تدابیر ویژه ای جهت حفاظت آنها اتخاذ گردد.

لینک کمکی