بررسی علل و عوامل تجارت یا قاچاق زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 بررسی علل و عوامل تجارت یا قاچاق زنان دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل و عوامل تجارت یا قاچاق زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود که با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع, در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 9 بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد - راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) – نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشا - شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.
در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.
در فصل ششم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

 
فهرست

فصل اول: کلیات
مقدمه                                                2
مسأله پژوهشی                                            3
اهمیت مسأله پژوهشی                                    4
اهداف پژوهش                                        5
پرسش های تحقیق                                        7
تعاریف و اصطلاحات                                    12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                                14
فصل سوم: روش پژوهش                                    16
فصل چهارم: یافته های پژوهش                                17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                            20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                            23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                         24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                                28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران                32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                        33
بخش هفتم: قوانین اقدامات                                    35
بخش هشتم: علل فحشا                                    46
بخش نهم: شیوه های مقابله                                    57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده                        
بخش 1) شغل                                            59
بخش 2) سن                                            61
بخش 3) وضعیت تأهل                                    62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                            64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی                                        66
بخش 2) پیشنهادات                                        68
منابع و مآخذ                                            81
پیوست ها                                            85

 

مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی, موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی, مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول, سیاستمداران, سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها, قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت, جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شا الله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین  کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص, معمولاً بر اساس قاچاق زنان, کودکان, یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند, نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند, تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند, اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده, سرگشته و بی هدف در جامعه, با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع, به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟

 

اهمیت مسأله پژوهش
مسأله تجارت زنان پدیده ای اجتماعی است که نیاز به پژوهش وسیع و بررسی و کار تحقیقاتی دارد. اگر پیشگیری و درمان نشود با گسترش آن سلامت اخلاقی و اجتماعی را تهدید بلکه دستخوش نابسامانی خواهد نمود.
تجارت زنان و دختران در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشت شماراین این زنان هر سال از 700 هزار تا 2 میلیون نفر درسال برآورد می شود. در بسیاری ازکشورها مجازاتی برای قاچاقچیان انسان وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری آنها بسیار اندک است. بهره جویی از روابط جنسی- ابتدائی ترین مسائل انسانی- تا به آنجا پیشرفته که شبکه های اقتصادی «زن» را مانند کالایی صادراتی در فهرست اقلام سودآور قرار داده اند و با تمسک به هر وسیله ای راه را برای کسب درآمد هرچه بیشتر خود فراهم می کنند.
فرهنگ سازی تدریجی درست ترین راه است, اما در برابر هجوم این موج چگونه می توان ساکت ماند؟ جامعه ماتحت شرایط جهانی شدن ومتأثر از برنامه های ضد اخلاقی ماهواره, اینترنت و ... و نیز عدم برنامه ریزی برای نسل پویا و تأثیر گذار جهان و عدم به کار گیری انرژی فوق العاده آنان در جهت مثبت اختلافات فراوانی را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان در خود جای داده که تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی منجر به اتخاذ تصمیمات جدید و صدور دستورالعمل هایی است نقش پلیس را در پیشگیری از ناامنی پر رنگ می نماید.
رفتار این افراد کم توجه به جامعه سبب ایجاد بی اعتمادی اجتماعی, انحرافات اجتماعی و شیوع بیماری هایی مختلف گشته, جامعه ای که اکثر افراد آن را جوانان تشکیل می دهند  نیازبه مراتب در برابر هر یک از این تهدیدات را داشته و دارند.
بی بندو باری زنان موجب افزایش تعداد بیماران مقاربتی و ایدز, کم شدن آمار ازدواج, افزایش نرخ طلاق, افزایش سقط جنین های غیر قانونی وتولد کودکان می شود که این کودکان به قاچاق مواد مخدر و تن فروشی کشیده می شوند.

 

اهداف پژوهش
در سطح نظام اجتماعی, مدیریت نیازها شامل بررسی و شناخت نیازها و ذائقه های جامعه,           عرصه های تغییر و تحول در نیازها, مشکلات و معضلات در ارضای نیازها, هم راستایی نهادهادر سرمایه گذاری برای ارضای نیازهای واقعی از ضرورتهای اساسی است که در ارتباط وسیعی با امنیت اجتماعی دارد.
اهدافی را که می توان در پژوهش به دنبال آن بود شناسایی دلایل اغفال این افراد قصد و انگیزه ای که از خروج کشور ب آن مرتبط است اغفال صورت گرفته, شناسایی خلاهای موجود حقوقی قانونی فرهنگی و ..., ایجاد در روشهای جایگزین و همچنین شرایط چگونه فراهم می گردد تا شخصی از کشور خارج اسناد مدارک تهیه گردد.
این افراد دانسته یا ندانسته وجه بین المللی ایران را در معرض خطر قرار داده و سبب خدشه دار شدن استقلال و تمامیت ارضی گردیده و این سبب می گردد تا پیشنهاداتی گردد تا در مبارزه مؤثر واقع گردد. همچنین  این طرز برخورد سبب ایجاد نوعی آرامش روانی نیز برای خانواده ها می گردد.
با نگاهی به صفحات روزنامه ها و سایت های اینترنتی در می یابیم که در سالهای اخیر قاچاق زنان و دختران و حتی کودکان چه ابعادی رو به رشدی به خود گرفته است و در دورتان پیشرفتهای صنعتی وعلمی مسئله ای نیست که انسان را به فکر چاره جویی نیندازد.
شناسایی زمینه قاچاق زنان, ریشه هاو جوانب مختلف این پدیده و مراکزی همچون آرایشگاه ها و ویدئوکلوپ ها سالن های ورزشی و ... و قول های کاذب برای کاریابی اخذ کارت اقامت در خارج و قبولی در دانشگاه ها می باشد.
حال به هر دلیلی فرد به راه کشیده شده برخورد جامعه طوری باید باشد که در فرد ذهنیت ایجاد نگردد که به سمت خلاف خود بازگشته و زمینه برای ادامه کار برای او فراهم شود بلکه شرایطی فراهم شده که احساس امنیت و آرامش بنماید.

 

سؤالات تحقیق
1- به طور کلی برای شکل گیری یک شبکه فساد به چه امکانات نیاز است.
2- زنان و دختران در چه مکانهایی شناسایی می گردند.
3- باندها از چه روشی برای خروج زنان و دختران استفاده می نمایند.
4- قوانین و مقررات موجود در ایران و جهان به چه صورت می باشد.
5- چه اقداماتی در ایران برای جلوگیری از فعالیت باندها و اغفال افراد صورت گرفته است.

 

اصطلاحات
خارج نمودن دختر زیر 16 سال از اختیار والدین بدون رضایت آنها           Abduction
سقط جنین و بیرون آوردن جنین از رحمقبل از اتمام مدت حمل                  Abortion
زنای محصن یا محصنه                                           Adultry
لواط                                                    Buggery
امنیت داخلی                                         Domestic security
بهره کشی- بهره برداری                                      Exploitation
اتخاذیه جهانی بر علیه خرید و فروش زنان (یک سازمان غیر دولتی)                GAATW
امنیت ملی                                             National Security
سازمان یافته                                           Organized
نیروی انتظامی                                                  Police
فحشا- روسپی گری                                          Prostitution
تجاوز جنسی به عنف (لواط- زنا)                                          Rape
تهدیدات امنیت                                      Security Threaths
جرائم جنسی                                     Sexual offences   
بردگی- برده داری                                             Slavery
قاچاق- قاچاق کردن                                             Smuggling
قاچاق مهاجران از طریق دریا                       Smuggling of migrants by sea
قاچاق انسان                                Trafficking in Human Beings
قاچاق اشخاص – حمل و نقل غیر قانونی اشخاص                         Trafficking in persons

 

منابع و مآخذ

1- نگاهی به مسائل امنیتی ایران, محمد رضا تاجیک, انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی, تهران 1380.
2- امنیت ملی و نظام بین المللی, دکتر جلیل روشن دل, انتشارات سمت, تهران 1374.
3- مقاله نقدی بر راهبردهای بازاریابی برنامه ملی توسعه گردشگری, محمد احسانی.
4- مقاله جهانگردی, امنیت و توسعه, دکتر علی رحیم پور.
5- مقاله بررسی عوامل مؤثر به ورود جهانگردان خارجی از دیدگاه آمار, سیمین جعفر آبادی.
6- نگاهی تازه به گردش گری, حسین باهر.
7- مقاله حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در ایران, غلامرضا کامیار.
8- ورود گردشگران بین المللی به ایران, سیمین جعفرآبادی, بهار 1384.
9- پایان نامه گردشگری و بزهکاری, حسین موسی زاده عباسی, 1381.
10- پایان نامه نقش مردان و نیروی انتظامی در توسعه جهانگردی و ایران گردی, مصطفی فیروزفر, دانشگاه پلیس 74.
11- مصاحبه با سروان نبوی فرمسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه, اداره کل اتباع خارجه.
12- مصاحبه با دکتر علی رحیم پور, از مدیران کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
13- استفاده از آیات موجود در قرآن کریم.
14- استفاده از نهج البلاغه.
15- استفاده از سایت های اینترنتی :
WWW.ISCANEWS.IR
WWW.kanune - iraiha. de
WWW.Zohre-az.blogspot.com
 16- مجموعه کامل قوانین و مقررات کیفری و جزائی, دکتر هوشنگ ناصر زاده انتشارات خورشید, تهران 80 .

لینک کمکی