مقاله ارزيابي رشد، غلظت پرولين، کلروفيل و توزيع و تجمع يونها در ساقه و ريشه ذرات SC.704 تحت شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي رشد, غلظت پرولين, کلروفيل و توزيع و تجمع يونها در ساقه و ريشه ذرات SC.704 تحت شرايط تنش شوري :

تعداد صفحات:10

چکیده:

دستیابی به عملکرد بالا دانه ذرت تحت شرایط تنش شوری از جایگاه ویژه ای در برنامه های به زراعی در کشاورزی پایدار برخوردا ر است شوری خاک و آب آبیاری از عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اکثر نقاط کشور خصوصا مناطق خشک و نیمه خشک می باشد بدین منظور دراین مطالعه تاثیر شوری بررشد ریشه و ساقه و توزیع و تجمع یونهای سدیم, کلر, نیتروژن , پتاسیم , فسفر , کلسیم, آهن , منگنز و منیزیم در ساقه و ریشه گیاه ذرت SC.704 مورد بررسی قرارگرفت این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی CRD با چهار تکرار در شرایط گلخانه در تابستان سال 1389 درا یستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ارسنجان به اجرا درآمد خاک آزمایش با کلرید سدیم به نسبتهای 0, 25 , 50 و 75 و 100 میلی مول شور شد. رشد ساقه و ریشه گیاه ذرت با اعمال تیمارهای شوری کاهش یافت و کلرید سدیم بطور معناداری باعث کاهش وزن هخشک ریشه و ساقه شد.

لینک کمکی